Velkommen til Jægerskovens grundejerforening

Hjemmesiden er primært rettet imod beboere, for nemt at finde bestyrelses referater, vedtægter, program for aktiviteter m.v.

Alt hvad du skal vide om affald, Hvornår tømmes beholderen og meget mere. Tryk på knappen

NYT PÅ WEB

Siden er opdateret med ajourført link med hensyn til affald. Der er indsat nye dokumenter med regnskab 2021, referater fra generalforsamling m.v.


Endvidere er mail opdateret med ny bestyrelse, konsituering m.v.


NYT Opdateret med ny bestyrelse, formand m.v. OKTOBER 2022